Produkter Nyheter og informasjon Forskning og dokumentasjon Om oss Kontakt Mediabank
Du er her:

Bringwell AB (Publ) har erhеllit en option att fцrvдrva aktierna i Hela Pharma AB

Det är en glädje att kunna meddela att Bringwell har erhållit en option att  förvärva aktierna i Hela Pharma AB. Optionen kan påkallas under Q1 2006.     

Optionen ger Bringwell en möjlighet att köpa Hela Pharma AB, med förbehåll för  resultatet av DD-processen. Optionens påkallande är bl.a. avhängig resultatet av  den DD som just nu genomförs. Dessutom kommer en eventuell affär bl.a. vara  villkorad av att erforderlig finansiering erhålls.

Syftet med en eventuell affär är att stärka Bringwell AB (Publ) och Hela Pharma`s  positioner på den nordiska marknaden som leverantörsbolag med egen produktion och distribution, samt att utveckla förutsättningarna för export på  andra marknader.     

Fram till dess att optionen eventuellt påkallas och en eventuell affär slutligt genomförs är det ”Business as usual” inom respektive företagsgrupp.     

En utvärdering av integrationsmöjligheter kommer att påbörjas. En sådan utvärdering är en del i beslutsprocessen som kan leda fram till att optionen  påkallas.  
    
- ”Genom det tilltänkta förvärvet av Hela Pharma blir Bringwell en av de ledande  aktörerna inom egenvårdsmarknaden i Norden. Det industriella motivet i affären  spelar en betydande roll i det fortsatta byggandet av Bringwell. Vi tar sikte de  kommande 3-5 åren, med fortsatt stark fokusering på hälsofackhandeln, genom  produktutveckling, forskning och utveckling samt stark medianärvaro att  tillgodose den enskilda individens välbefinnande avslutar Ulf Söderberg”     

-”Egenvårdsmarknaden har en mycket ljus framtid. Ett eventuellt samgående  med Bringwellkoncernen ger förutsättningar att tillsammans bli en viktig och  värdefull aktör på den nordiska hälsofackmarknaden. Vår ambition i samband  med valet av Bringwell är att utveckla en av ”ledstjärnorna” i egenvårdsbranschen, genom den unika plattform som Bringwell har skapat säger Per Rabe”

Bringwell AB (Publ) / Medtech Pharma Sverige AB 
Bringwell AB (publ) som är noterat på Nya Marknaden, är ett av mycket få  nutritionsbolag i världen som utvecklar egna varumärken och patenterade  substanser med klinisk bakgrund. Bolaget samarbetar med Karolinska  Institutet, Hjärnfonden, SIS Norge och TV 4. Såväl som att bygga upp en  stark exportmarknad för sina produkter med hög vetenskaplig bakgrund,  satsar Bringwell även på att attrahera inlicensiering av intressanta  produkter till sin hemmamarknad via de egna dotterbolagen i Norge och  Sverige.   

Dotterbolaget Medtech Pharma är en försäljnings- och marknadsorganisation, som med sin verksamhet i Sverige och Norge marknadsför  egna och inlicenserade varumärken. Medtech Pharma är en innovativ kraft  på marknaden med mål att lansera hälsoprodukter av hög kvalitet. Verksamhetens strategi är att leda marknadsutvecklingen vad gäller  produktutveckling och kunskapsspridning.

www.bringwell.com eller www.medtech-pharma.com
    
Hela Pharma AB 
Hela Pharma AB er ett av Sveriges ledande bolag inom hälsofackhandeln.  Hela Pharma AB`s huvudkontor ligger beläget i Falköping, strategiskt mitt  emellan Stockholm och Göteborg. Hela Pharma AB är ett företag som  marknadsför naturläkemedel, kosttillskott, vårdprodukter m.m. Hela  Pharma AB har en sofistikerad försäljningsorganisation, logistik -och  produktionsgrupp som har GMP standard, en administrativ grupp och  dessutom ett eget distributionssystem. 
 
I dag marknadsför Hela Pharma AB en hel del produkter på den svenska  och internationella marknaden.   

Hela Pharma AB marknadsför och distribuerar bl. A Dr. Kurt W. Donsbachs produkter. Den största produkten av den här typen är Mivitotal Plus.   

www.helapharma.se   

Last ned PDF

Eskimo-3
Den best dokumenterte, naturlige og stabile fiskeoljen pе markedet

Fortodol
En lindrende nyhet fra Donsbach

Nasaleze
Gir deg en naturlig beskyttelse mot hшysnue og pollenallergi

Prosan Rosenrot
Litt sliten? Prшv Prosan Rosen Rot.

Tonalin CLA
Et kosttilskudd som reduserer kroppsfettet.


Hela Pharma Norge AS, Knud Askers vei 26, N-1383 ASKER
Telefon: 64 00 19 40, Fax: 64 00 19 41