Produkter Nyheter og informasjon Forskning og dokumentasjon Om oss Kontakt Mediabank
Du er her:

Hela Pharma Norge AS - forretningsidé

Hela Pharma skal gjennom innovative og nyskapende produkter og gjennom lett tilgjengelig distribusjon sørge for at kundens behov blir tilfredstilt gjennom produkter som gir bedre helse og velbefinnende, samt økt livskvalitet.

Om Hela Pharma AS
Hela Pharma er en forhandler- og markedsorganisasjon, som med sin virksomhet i Norge og Sverige markedsfører egne og lisensierte varemerker. Hela Pharmas målsetting er å lansere helseprodukter av høy kvalitet og med god dokumentasjon. Virksomhetens strategi er å være markedsleder gjennom stadig produktutvikling og gjennom å spre kunnskap om produktene.

Hela Pharmas distribusjon av produktene til det norske og svenske markedet skal først og fremst skje gjennom helsefaghandelen. Målsettingen er å arbeide profesjonelt mot kjeder og den enkelte helsekostbutikk.

Helsekostbransjen med Hela Pharma i spissen spiller en viktig rolle gjennom å tilby kundene veldokumenterte og effektive produkter.

Produkter
Hela Pharmas produkter kan deles inn i to kategorier:

Egne varemerker
Hela Pharma eier disse. Produktene er utviklet gjennom tett samarbeid med ledende ekspertise.

Lisensierte varemerker
Hela Pharma har agentur på et stort antall produkter som selges og markedsføres på hjemmemarkedene.

Helse
De store forandringene i samfunnet i det siste århundret har økt viktigheten av å ta vare på sin egen helse. Hela Pharma arbeider aktivt med informasjon, forskning og utvikling, samt salg av helsekostprodukter. Gjennom dette kan vi hjelpe den enkelte til et aktivt og friskere liv.Hela Pharma Norge AS eies av Bringwell AB
Bringwell AB er et internasjonalt holdingselskap for handelsvirksomhet innen helseprodukter. Foretaget fokuserer på patenterte, egenutviklede og lisensierte varemerker, samt sammensetninger innen helsekost og naturmiddelmarkedet.
Bringwell AB har følgende datterselskaper: Bringwell International AB, Ethics Cosmeceuticals AB, Hela Pharma Sverige AB og Hela Pharma Norge AS.

Bringwell AB


Hela Pharma Norge AS, Knud Askers vei 26, N-1383 ASKER
Telefon: 64 00 19 40, Fax: 64 00 19 41