Produkter Nyheter og informasjon Forskning og dokumentasjon Om oss Kontakt Mediabank
Du er her:

Weissin - Et hvitlшktilskudd som fremmer god helse

Allicin er er hvitløkens viktigste aktive stoff. Weissin inneholder 100% Allicin og er dermed verdens mest potente hvitløkstilskudd.

Weissin er særdeles godt for
  • Huden
  • Hjertet
  • Blodsirkulasjonen
  • Immunforsvaret
  • Forbrenningen
  • Lette allergiplager

For de gamle egypterne var hvitløk så viktig at verdens første  streik var et faktum da arbeiderne ikke fikk sin dagsrasjon. Hvitløk  ble lansert som helt nødvendig for å opprettholde styrke, vitalitet, skjønnhet og idealvekt.

Moderne vitenskapelig forskning bekrefter de gamle egypternes kunnskap. Weissin  er et nytt gjennombrudd innen hvitløksforskningen hvor man har klart å standardisere  virkestoffet Allicin.

Denne enestående patenterte (W097/39115) fremstillingsprosessen er utviklet  av det anerkjente Weissman-Instituttet i Israel. Weissin inneholder 100% Allicin og er dermed verdens mest potente hvitløkstilskudd.

Spørsmål og svar om hvitløkstilskudd:

Hva er Allicin?
Når frisk hvitløk kuttes eller knuses, bindes en aminosyre alliin  (allieen) med et enzym, allinase, og en kjemisk reaksjon starter. Den første  forbindelsen som dannes er allicin. I Weissin er allinasen blitt spesielt bearbeidet  slik at man klarer å produsere store mengder stabilt naturlig allicin.  Allicin er selve hjerte i hvitløken, og for første gang har man klart å stabilisere denne komponenten i en kapsel.

Hvilke egenskaper har Weissin?
Forskere hos Weissman instituttet har klart å studere hvordan hvitløk  virker, takket være deres unike biotekniske prosedyre hvor de klarer å fremstille  store mengder ren Allicin, hvitløkens biologiske aktive virkestoff.  Forskningsrapportene fra bla Weissman Instituttet bekrefter antagelsene om  at hvitløk er et utmerket, dog luktgivende, naturlig antimikrobisk middel  med mange helsebringende egenskaper.

Hvordan er Weissin annerledes enn andre hvitløkstilskudd?
Selv om allicin er kjent som selve mor-komponenten i hvitløken, er det  få hvitløkstilskudd som inneholder dette stoffet. Allinase, enzymet  som omdanner alliin til allicin finner ikke sted i miljø hvor pH graden  er 3 eller lavere. Det er derfor meget tvilsomt at andre hvitløkstilskudd  klarer å produsere allicin i magesekken hvor pH graden er mellom 2 og  3.

Hvorfor har Allicin aldri blitt påvist  i verken blodbanen eller i urinen?
Allicin har aldri bli påvist i verken blodet eller i urinen fordi allicinen  er meget ustabil. Allicinen omdannes til ulike svovelforbindelser som lar seg  påvise i urinen og i blodet.

Hvordan er Weissin produsert?
Weissin er produsert på samme måte som man lager Allicin fra rå hvitløk.  Vi trekker ut enzymet Allinase fra rå hvitløk som klarer å produsere  stabil allicin i vann. Denne spesielle flytende Allicinen blir deretter omdannet  til frysetørret pulver som deretter fylles i kapsel.

Hvitløk i forskjellige former (rå, kokt, stekt) vil ikke inneholde  allicin, men er likevel bevist å være helsebringende. Det er derfor  logisk at det ikke bare er allicin som er den eneste nyttige komponenten i  hvitløken.
Det er riktig. Mat tilsatt hvitløk viser seg å ha helsebringende  egenskaper, spesielt mener man hvitløk i maten har gunstig effekt på blodet.  Effekten er likevel moderat og forutsetter at man spiser betydelige mengder  hvitløk for å oppnå helsebringende effekt fra hvitløken.  Weissin er mye mer potent og inneholder større mengder virkestoff enn  hvitløk i vanlig form.

Det er vanlig å tilsette hvitløk i maten vi spiser. Hvor mye  allicin kan man anta å få i seg gjennom et måltid som inneholder  hvitløk?
Bearbeidet hvitløk (stekt eller kokt) vi har i mat inneholder ikke allicin.  Selv om man spiser rå hvitløk, vil man sannsynligvis ikke få i  seg nevneverdige mengder allicin fordi denne forbindelsen er ustabil.

På Weissin pakken står det at en  kapsel inneholder flere andre stoffer enn Allicin, hvordan kan man da si  at Weissin inneholder 100% Allicin?
Weissin er det eneste hvitløkstilskuddet som faktisk inneholder store  mengder Allicin. Weissin inneholder også andre standardingredienser som  er nødvendige bærere, men det eneste virkestoffet i Weissin er  Allicin. En Weissin kapsel veier 228 mg, herav 180 mg ren Allicin, 6 mg fyll/hjelpestoff  og 42 mg kapsel (gelantin).

Noen hvitløksprodukter sier alliinen i produktet vil produsere allicin  når det kommer i magen. Er dette biologisk mulig?
Biologisk sett er dette mulig, men i praksis vil dette inntreffe i svært  liten grad fordi alliinen vil bli ødelagt av magesyren før den  omdannes til allicin.

Hvor mye Weissin anbefales?
De fleste trenger å ta kun en kapsel Weissin daglig med kald drikke i  forbindelse med dagens hoved-måltid. Eksperter enes om at en kapsel vil  tilføre tilstrekkelig Allicin til at du får nyttiggjøre deg av hvitløkens helsebringende egenskaper.


 
Ingredienser:
Allicin, tørket glukose sirup (naturlig søtningstoff),  natrium fosfat, sitronsyre, vann og gelatin-kapsel. Weissin inneholder bare naturlige tilsetningstoffer
Dosering:
En kapsel daglig. Ved pollenplager anbefales to kapsler  daglig. Tas med kaldt drikke i forbindelse med måltid. Anbefales til voksne og barn over 7 år.


Hela Pharma Norge AS, Knud Askers vei 26, N-1383 ASKER
Telefon: 64 00 19 40, Fax: 64 00 19 41