Produkter Nyheter og informasjon Forskning og dokumentasjon Om oss Kontakt Mediabank
Du er her:

Nasaleze - Gir deg en naturlig beskyttelse mot hĐłysnue og pollenallergi

Nasaleze er en helt ny og effektiv måte å behandle høysnue og luftbåren allergi på. Nasaleze danner en beskyttende gel som en barriere mot fremmedstoffer i nesen. Til forskjell fra medisiner som antihistaminer og steroider som demper den allergiske reaksjonen etter den er oppstått, vil Nasaleze behandle årsaken og ikke symtomene.


Hva er pollenallergi og høysnue?
Polenallergi eller  høysnue er en form av allergisk rhinitt med symptomer  som gjentatt nysing, rennende nese (vannklar sekresjon), kløe i nesen  og øynene og nesetetthet. Mellom 10-20% av befolkningen plages med høysnue.  Høysnue utløses ved at allergener, i form av pollen fra trær,  gress og andre planter, trekkes inn i nesen og utløser en allergisk  reaksjon. Høysnue er sammenfallende med blomstringstiden hos de ulike  plantene. Or, bjørk, gress og burot er de vanligst plantene som utløser  symptomer. I tillegg til høysnue finnes det helårs allergisk rhinitt  som skyldes andre allergener i vårt nærmeste miljø. Slike allergener kan komme fra husstøvmidd, muggsopp og dyrehår.

Høysnue minner om forkjølelse, men hvis feber uteblir, både øyne  og nese er rennende og symptomene sammenfaller med blomstring av gress eller  for eksempel bjørk, har du sannsynligvis fått et anfall av høysnue. Ved en prikktest kan en finne ut nøyaktig hvilke allergener en reagerer  mot. Hvis en person er overfølsom for fremmedstoffer som pollen vil  det oppstå en betennelse i nesen når pollenet kommer i kontakt  med cellene i slimhinnen. Mastceller i slimhinnen har IgE antistoffer på overflaten  som kan reagere med pollen. Dermed utløses histamin fra mastcellene,  noe som fører til en umiddelbar betennelsesreaksjon minutter etter eksponering  og påfølgende slimsekresjon, kløe, nysing, rennende øyne  og tett nese. Ofte finner en andre allergiske plager som astma og atopisk eksem  hos personer med allergisk rhinitt.

Til behandling av symptomer på høysnue brukes vanlige nesedråper  de første dagene sammen med en oppstart av allergibehandling. Antihistaminer  brukes mye for lette mer akutte symptomer som kløe og nysing. Kortison  er effektiv mot den betennelsen og nesetettheten som opptrer. Bivirkninger  er rapportert for de forskjellige typene medisiner og derfor er det alltid  et behov for bedre medisiner eller alternative behandlinger som med Nasaleze.

Hvordan virker Nasaleze?
Nesen og de øvre luftveier filtrer ut enorme mengder partikler fra  luften vi puster inn hver dag. Mange av disse partiklene består av allergener,  i form av pollen fra trær, gress og andre planter som trekkes inn i nesen  og utløser en allergisk reaksjonpollen. Nasaleze består av cellulosepulver  - ett trykk på flasken avgir en dose på ca. 2.5 mg cellulosepulver  til ett nesebor. I nesens slimhinner finns det fuktighet og Nasaleze danner  en gel som fungerer som en beskyttende barriere mot fremmedstoffer. Gelen som  Nasaleze danner har likhetstrekk med det naturlige slimet som finnes i nesen.  Denne gelen danner en beskyttende film som hindrer kontakt mellom pollen og  nesens slimhinne. Dette reduserer dermed symptomer på allergi fremkalt av pollen eller andre luftbårne allergener.

Nasaleze danner et filter på nesens slimhinner som hverken føles, smaker eller lukter - det bare virker. Til forskjell fra medisiner som antihistaminer  og steroider som demper den allergiske reaksjonen etter den er oppstått,  vil Nasaleze derfor kunne forebygge og hindre at en slik reaksjon oppstår.

For å sikre at pulveret når tilstrekkelig inn i nesen og øvre  luftveier bør en pusse nesen før applisering. Effekten av en  dose Nasaleze i nesen varer 12-24 timer.

Hva inneholder Nasaleze?
Nasaleze er består av naturlig cellulosepulver (Metylcellulose). Metylcellulose  anvendes i stor grad som hjelpestoff i næringsmidler, kosmetikk og legemidler  og anses som inert og svært sikkert. Metylcellulose anvendes for eksempel som virkestoff i øyedråper til bruk ved nedsatt tåreproduksjon.

Kan Nasaleze være skadelig for lungene?
Partikkelstørrelsen i cellulosepulveret i Nasaleze er så stor  (99.4% fra 5 – 500 mm, midlere diameter 118 mm) at det ikke når  fram til lungene, men fanges opp i nesen og de øvre luftveier. Epitelceller med cilier sørger for at partikler fra luften som er fanget opp av slim  fraktes fra nesehulen til svelget. Dermed vil alle partikler over en viss størrelse  fanges opp og svelges, for deretter og fordøyes i mage-tarmsystemet.  Nasaleze som er applisert i nesen vil til slutt ende opp i svelget hvor det  svelges og skilles ut via mage-tarm. Cellulose fordøyes ikke i tarmen hos mennesker og vil derfor passere og skilles ut.

Hvem har nytte av Nasaleze?
Personer med polenallergi eller  høysnue (allergisk rhinitt) med symptomer  som gjentatt nysing, rennende nese (vannklar sekresjon), kløe i nesen  og øynene og nesetetthet. Mellom 10-20% av befolkningen plages med høysnue.  Også personer med lettere høysnue og pollenbesvær vil ha stor nytte av Nasaleze.

Gir Nasaleze noen bivirkninger?
Nasaleze har vært på markedet i mange land en rekke år uten  at alvorlige hendelser eller bivirkninger er rapportert. I tre kliniske studier  som er referert er det ingen bivirkninger i to av dem. I en klinisk studie  med 102 personer rapporterte 10% at de hadde inhalert en større mengde  pulver som kunne merkes bak i ganen. En person rapporterte svie i øynene og en sår hals.

Nasaleze kan brukes av gravide og ammende. Nasaleze kan også brukes  av barn. Det er heller ikke rapport noen interaksjon med andre legemidler.


Det er gjennomført flere studier på Nasaleze. Les mer om disse her >>

Du kan også lese mer om Nasaleze på deres hjemmeside: www.nasaleze.com

 
Ingredienser:
Nasaleze består av naturlig cellulosepulver (Metylcellulose).

Nasaleze er klassifisert og registret som medisinsk utstyr i EU og Norge.  Produktet er CE merket. Pakningen inneholder 500 mg metylcellulose.
Produsent: Nasaleze International Ltd, Isle of Man
Dosering:
1 dose i hvert nesebor 1 –2 ganger daglig . Ved behov kan Nasaleze appliseres oftere. En dose tilsvarer ca. 2.5 mg metylcellulose.

Brukerveiledning: Puss nesen forsiktig og sett spissen  av munningen på flasken i neseboret.  Klem et bestemt enkelt trykk på flasken mens du inhalerer gjennom nesen.  Gjør det samme i det andre neseboret. Et eneste bestemt klem er nok  til hvert nesebor. For de fleste brukere vil det være tilstrekkelig og effektivt i inntil 24 timer.

Etter at flasken er åpnet må den oppbevares i tørt.


Hela Pharma Norge AS, Knud Askers vei 26, N-1383 ASKER
Telefon: 64 00 19 40, Fax: 64 00 19 41