Utskriftsvennlig side
Produkter Nyheter og informasjon Forskning og dokumentasjon Om oss Kontakt Mediabank
Du er her:

Uretin45+ - Gir frihet til aktivitet for kvinnen midt i livet


Urininkontinens kvinner

Urininkontinens kan defineres som: ”ufrivillig urinlekkasje som er objektivt  påvisbar og som utgjør et sosialt eller hygienisk problem for  individet” (International Continence Society).  Urinkontinens er en utbredt tilstand og påvirker ca. 20 –40% av voksne kvinner  og 5 –10% av menn (Behandling av urininkontinens SBU Stocholm 2000, Culligan PJ et al 2000, Sandvik H UiB 1997). Det har blitt større åpenhet omkring problemet, men fortsatt er det mange som ikke søker hjelp.

Problemer knyttet til urinlekkasje er større hos kvinner enn hos menn  og øker med alder. Spesielt kan problemet  øke  etter barnefødsler, men arvelige faktorer er også påvist  (Hannestad YS et al 2004, Rohr G et al 2004, Rørtveit G et al 2003). Urinkontinens  er et symptom som kan ha mange forskjellige årsaker. Derfor bør  bakenforliggende årsak undersøkes nærmere. Urininkontinens  deles inn i flere typer med ulik årsak og til dels ulike behandlinger.  De vanligste typene er stress-, urge- og blandingsinkontinens. Stressinkontinens  er mest vanlige formen og kjennetegnes ved urinlekkasje i forbindelse med latter,  hoste eller trening. Denne formen skyldes ofte en svakhet ved feste av urinrør ved overgangen til urinblære. Urge-inkontinens kalles også overaktiv  blære og kjennetegnes ved sterk trang til å tømme blæren  ofte, enten den er full eller ikke. Blandingsinkontinens er en kombinasjon  av stress- og urge-inkontinens. Mange forskjellige former for behandling kan  være aktuelt, fra operative inngrep, mental trening, trening av bekkenmuskulatur,  elektrisk stimulering, og legemidler og hormonterapi (østrogener). Mange  av behandlingsformene er vist å gi god effekt.

Hva består Uretin45+ av?
Uretin45+ inneholder EFLA 940 – et ekstrakt fra gresskarfrø som  er fremstilt med en patentert produksjonsprosess. Dette er det første  ekstraktet av denne typen som er utviklet. Forskjellen mellom EFLA 940 og de  gresskarfrøekstrakene som nå finnes på markedet, er at EFLA  940 for en stor del består av de mer vannløselige stoffene i frøene.  De mer fettløselige stoffene, i hovedsak fettsyrene og sterolene, er  separert ut. Før trodde man at det først og fremst var sterolene  som var de aktive stoffene i gresskarfrøene og konsentrerte seg derfor  om dem, men forskning har nå vist at det i stedet er de vannløselige  stoffene som er de mest interessante.

Vannløslige stoffer
 I de vannløselige stoffene finnes det fenoler og såkalte  lignaner. Lignaner er kjemiske stoffer i planteriket som bl.a. har betydning  for vekst. Visse lignaner binder seg til østrogenreseptorer i cellen og kan da gi en østrogenlignende virkning. Disse stoffene kalles fytoøstrogener.

Det antas at fytoøstrogener fra gresskarfrø står for  en del av effekten ved inkontinensbehandling ved å styrke muskulaturen  i urinblæren slik at det blir mulig å holde lenger på urinen,  og slik at risikoen for urinlekkasje blir mindre. I EFLA 940 er disse fytoøstrogenene  blitt isolert og konsentrert slik at en rasjonell og effektiv behandling blir  mulig. Men man bør alltid huske på at det i ekstrakter fra naturmidler  finnes mange stoffer som virker sammen.

Soya
Soyaekstrakt er også rikt på fytoøstrogener,  og virkningen av dem forsterkes i kombinasjonen med EFLA 940. Studier som er  gjort med EFLA 940 og soya, har vist en klar virkning mot kvinnelig inkontinens  i aldersgruppen over 45 år.

Hva skjer i kroppen?
  • Det finnes in vitro-studier som viser at fytoøstrogener binder  seg til østrogenreseptorer.
  • Hemming av aromatasen. Aromatasen omdanner testosteron til østrogen.
  • Økt produksjon av kjønnshormonbindende globulin (SHBG).  SHBG-produksjonen stimuleres av økede konsentrasjoner av androgener  og østrogener. SHBG regulerer de frie konsentrasjonene av disse hormonene  ved å binde seg til dem.
Antagelsen er at dette gir en balanse i kjønnshormonsystemet hos kvinner  i klimakteriet og etter menopausen. Dette bidrar til en mer vital muskulatur  i bekkenbunnen og urinblæren og dermed mindre aldersbetingede urineringsproblemer.

Klassifisering

Ekstrakt av gresskarkjerner
Gresskar, Cucurbita pepo L., er  klassifisert som handelsvare i urtelisten fra Statens Legemiddelverk og er  dermed ikke klassifisert som legemiddel. Kjernen  (frø) fra gresskar har vært brukt i tradisjonell medisin som middel  mot innvollsormer (bendelorm/rundorm). German Commission E som er en tysk godkjenningsording  for naturpreparater har monografi for gresskarkjerner til bruk mot urinlekkasje (active bladder) og forstørret prostata (benign prostatahyperplasi).  Commission  E anbefaler 10 gram med kjerner per dag (1 spiseskje). Det er publisert  en klinisk studie med 2245 pasienter med benign prostatahyperplasi som fikk ekstrakt av gresskarkjerner (Friedrich M et al 2000).

Gresskarkjerner er kjent som kjerringråd mot sengevæting (www.nrk.no/kjerringrad).  Gresskarkjerne olje brukes også som matolje, for eksempel i salatdressing.

Ekstrakt av soya
Soya i forskjellige former er en rik kilde for isoflavoner,  en gruppe av fytoestrogener. Det har i de senere år vært en svært  aktiv forskning på soyaprodukter  og effekter på helse, det være seg kolesterolsenkende effekt, effekt  mot kreft, benskjørhet og plager knyttet til overgangsalder (The Linus Pauling Institute, Orgeon State University).  FDA har godkjent en  helsepåstand for produkter basert på soyaprotein: ”Dietter  som har lavt innhold av mettet fett og kolesterol og som inneholder 25 gram soyaprotein per dag kan redusere risiko for hjertesykdommer”. Effekten  av isoflavoner fra soya på hetetokter i forbindelse med overgangsalder  hos kvinner har blitt testet i flere kontrollerte og randomiserte kliniske  studier (Kronenberg F et al 2002).  Studiene indikerer en moderat effekt  av soya på intensiteten og frekvensen av hetetokter, tilsvarende en nedgang  på 10-20% sammenlignet med placebo. Effekten av hormonterapi med  estrogener var bedre med en gjennomsnittelig effekt på 77% sammenlignet  med placebo. Bruk av hormonterapi kan gi en rekke bivirkninger, noe som  gjør at mange ønsker å prøve naturmidler, kosttilskudd, dietter og andre former for alternativ behandling.

Virkningsmekanisme
Det er lite kjent hvilke substanser eller kombinasjon av substanser i gresskarkjerner  som gir effekt.  Gresskarkjerner inneholder 30 –51% fett (olje)  hvorav linolsyre og oljesyre er de mest vanlige fettsyrene, 31-51% protein,  6-10% karbohydrater og 4-5% mineraler.  Kjernene inneholder også plantesteroler,  tokoferoler (vitamin E), betakaroten, squalen, og lignaner (fytoestrogener).  Det  er publisert arbeider på kjemisk karakterisering av gresskarkjerneolje  ved spektroskopi (Lankmayr E et al 2004),  gasskromatografi (Wenzl T et  al 2002), og effekter av røsting (varmebehandling) av kjernene i forbindelse  med utvinning av olje (Murkovic M et al 2004).  

EFLA940 ekstraktet av gresskarkjerner i Uretin45+  er laget ved etanol-vann  uttrekk, det vil si at de mer vannløselige stoffene, som for eksempel  lignaner i kjernene, som ekstraheres. Det gjør Uretin45+ forskjellig  fra andre produkter av gresskarkjerner som anvender oljefraksjonen. Isoflavoner  er  det spesielt mye av i soya, mens lignaner fins i en mange typer plantemateriale  som linfrø, bær, te, og korn og utgjør størstedelen  av fytoestrogener i kosten for folk som ikke spiser mye soya. Det er  gjort målinger som viser at soyabaserte kosttilskudd også inneholder  lignaner i tillegg til isoflavoner (Penalvo JL et al 2004). Isoflavoner  fra soya er vist å binde seg til østrogenreseptorer, påvirke  uttrykk av gener  og gi effekter i dyr tilsvarende østrogen. Det  er mye mindre kjent om lignaner  og deres virkning in-vivo, men  den estrogene effekten er mye svakere enn for isoflavoner. Lignaner kan også tenkes å virke via andre mekanismer som antioksidant, og hemming  av enzymer som er viktige for nivået av kjønnshormoner som aromatase  og 5 alpha-reduktase (Wang C et al 1994, Evans BA et al 1995). Tarmbakterier  omdanner lignaner i plantemateriale til mammalske lignaner som enterodiol og enterolactone, mens konjugater av isoflavoner og sukker blir spaltet slik at  isoflavonene kan tas opp i kroppen.

Det er publisert et sammendrag av kunnskap om kilder til fytoestrogener i  kosten og sammendrag av 105 kliniske studier på effekter knyttet til  osteoporese, hjerte-karsykdommer, kreft, kognitive evner, og symptomer ved  overgangsalder (Cornwell T et al 2004)

Dyrestudier og in-vitro studier.
En toksikologisk studie med Cucurbita maxima kjerneekstrakt  (gresskar) er publisert hvor rotter og griser fikk oral dose i 4 uker. Det  ble  foretatt  målinger av blodparametere og urin, samt histopatologiske undersøkelser  av indre organer.  Konklusjonen var at kjernene som brukes i Brasil som  folkemedisin ikke er toksiske (de Queiroz-neto A et al 1994). Effekten  av gresskarkjerneekstrakt på urinblære og urinrør er testet  på kaniner.  Ekstraktene laget av n-butylalkohol  og eter (oljefraksjon/fettløselig) forårsaket redusert trykk i urinblæren og reduserte trykket i urinrørt (Zhang X et al 1994).

Et aceton-esktrakt av gresskarkjerner er vist å være en sterk hemmer av proteasen trypsin (bovint) og  human faktor XIIa (activated Hagerman factor) som er viktig for koagulering av blod. Den aktive komponent ble renset og er et lite protein som også hemmet aktivering av plasma prekallikrein og plasma koagulering. Proteinet ble delvis karakterisert (Hojima Y et al 1982).

Publiserte kliniske studier med ekstrakt av gresskarkjerner
Et ekstrakt av gresskarkjerneolje (Prosta Fink Forte) ble testet på 2245  pasienter med benign prostatahyperplasi. Kapsler med ekstraktet ble tatt i  12 uker  (1-2 kapsler daglig) og effekt ble målt med et score skjema:  International Prostate Symptom Score (I-PSS,  American Urological Association)  og skjema for : Quality of Life. Ved bruk av gresskarkjerneekstraktet ble det  observert en reduksjon i I-PSS score på 41.4%, samtidig som Quality of  Life score økte med 46.1%. Konklusjonen av studien var at gresskarkjerneekstraktet  var effektivt til å forbedre symptomene på benign prostata hyperplasi  (BPH), spesielt på et tidlig stadium (Friederich M et al 2000).

I en randomisert, dobbelt-blindet studie ble et produkt laget av gresskarkjerner  og dvergpalme sammenlignet med placebo ved behandling av symptomer forårsaket  av prostatahyperplasi. 53 pasienter deltok i studien som gikk over 3  måneder. Mengden urin, frekvens av urinering og residual-urin og  en subjektiv bedømmelse av effekt av behandling var parametere som ble  signifikant bedre med produktet.  Ingen bivirkninger ble observert (Carbin  et al 1990).

Gresskarkjerner er vist å redusere  risiko for krystaller av kalsium  og oksalsyre i urinen  og blærestein (Suphakarn VS et al 1987).  Hensikten med studien var å teste effekt av behandling med oksalat, gresskarkjerner  eller fosfat på 20 gutter i alder 2-7 år med oksalkrystalluria.  Urin ble samlet før og etter behandling og krystalluria, pH og en rekke  parametere ble målt.  Gresskarkjerner viste seg å senke forekomsten  av kalsium oksalat krystaller og nivået av kalsium i urinen.

 

Kliniske studier for dokumentasjon av sikkerhet og effekt av Uretin45+

Pilotstudie (Sverige)
10 kvinner 46-64 år med stress eller trengningsinkontinens (urge)  deltok.  De tok Uretin45+ i 8 uker og  registrerte selv antall urinlekkasjer,  antall toalettbesøk per dag og per natt.  Etter 8 uker med Uretin45+  gikk antall urinlekkasjer per dag ned med ca 57%, antall toalettbesøk  per dag ned med 37% og antall toalettbesøk per natt ble redusert med  39%.   Alle deltagerne oppgav at de sov bedre, at de følte  seg sikrere, og at de hadde nytte av produktet.  6 av kvinnene med best  effekt ble fulgt i enda 4 uker, til sammen 12 uker på Uretin45+.  Fra  8 til 12 uker var det fortsatt en nedgang i antall urinlekkasjer på dagen.  Antall  urineringer per natt gikk ned, mens antall urineringer på dagen var stabilt.

 

Studie 1
”Study of effectiveness of mixed processed food containing Cucurbita  pepo seed extract and soybean seed extract on stress urinary incontinence  in women”

Ei Yanagisawa, Division of Obestetrics & Gynecology, Hakwaikai ichinoseki  Hospital, Japan, and Izumi Satoh, Department of Obstetrics & Gynecology,  Satoh Ladies Clinic, Japan.  Japanese Journal of Medicine and Pharmaceutical  Sciences 2003; 50 :313-322.

Hensikt:
Teste effekten av ekstrakt fra gresskarkjerner og soya på 50 pasienter  med stress- inkontinens.

Design:
50 kvinner 35-84 år (gjennomsnittsalder 54 år) og plaget av stress-inkontinens  ble selektert til studien.  Studien ble innledet med 1 uker observasjonsperiode  og deretter 6 uker med behandling.  Preparatet bestod av 87.5 mg Cucurbita  pepo kjerneekstrakt og 16.7 mg soyaekstrakt per tablett (Emil Flachsmann  AG/ Tokiwa Phytochemical Co).  Pasientene tok 5 tabletter 2 ganger daglig  de første 2 ukene og deretter 3 tabletter 2 ganger daglig i 4 uker.  Pasientene  skrev daglige notater om tid for måltider, antall urineringer per dag,  antall urineringer per natt, og subjektiv gradering av grad av inkontinens  (urinlekkasjer).  I tillegg ble det tatt blodprøver og urinprøve  før behandling, etter 2  med behandling og ved behandlingsslutt  (6 uker).

Resultater:
Antall tilfelle av urinlekkasjer sank fra 2.08 per dag før behandling,  til 1.22 per dag etter 2 ukers behandling og til 0.67 per dag etter 6 ukers  behandling. Nedgangen var signifikant (p<0.05). Totaleffekten ble vurdert  av lege, og etter 6 uker ble tilstanden for 27% av pasientene klassifisert  som ”svært forbedret” og tilstanden for 60% som ”forbedret”.  I tilfellene med ”ingen bedring” eller ”økt problem” ble  det observert økt inkontinens ved hoste eller nysing hvor allergi eller forkjølelse/influensa var medvirkende årsak. Preparatet ble ansett  som sikkert, og kun 4 av pasientene rapporterte 6 uønskede hendelser  som ble klassifisert som  tvilsomt relevant til behandlingen.  Disse  plagene var milde av karakter og forsvant raskt.

Konklusjon:
Ekstraktet av gresskarkjerner og soya er et effektivt og sikkert middel til å forbedre  graden av stress-inkontinens.

 

Studie 2
”Open clinical study of effects of processed food containing  a mixture of pumpkin seed  extract and soybean germ extract on nocturia.”
 Sogabe H, Terado T (2001) Japanese Journal of Medicine and Pharmaceutical  Science; 46: 727-737.

Hensikt:
Teste effekten av ekstrakt fra gresskarkjerner og soya på eldre pasienter  med nocturia (urinering om natten).

Design:
39 kvinner 55-79 år med to eller flere urineringer om natten.  Studien  ble innledet med 1 uker observasjonsperiode og deretter 6 uker med behandling.  Preparatet  bestod av 87.5 mg Cucurbita pepo kjerneekstrakt og 16.7 mg soyaekstrakt  per tablett (Emil Flachsmann AG/ Tokiwa Phytochemical Co).  Pasientene  tok 5 tabletter 2 ganger daglig de første 2 ukene og deretter 3 tabletter  2 ganger daglig i 4 uker.

Resultater:
Urineringsfrekvensen sank, både på dagtid og natt, etter 6 uker  med Uretin45+. Antall nattlige urineringer sank fra 3.3 til 2 per natt etter  6 uker med Uretin45+. Antall urineringer på dagen sank fra 8 per dag  til 6.7 per dag.  Etter 6 uker svarte 29 av 39 (74.4%) at de hadde opplevd  en forbedring av problemet. Det ble observert 17 tilfelle av uønskede  hendelser i 14 pasienter, hvorav en med forhøyet testosteronnivå hadde  mulig tilknytning til bruk av produktet, mens alle de andre hendelsene ble vurdert til ikke å være relatert til studiemedisin.

Konklusjon:
Ekstraktet av gresskarkjerner og soya forbedrer graden av nocturia, med signifikant  nedgang i antall urineringer om natten og forbedret søvnkvalitet.

 

Referanser
    1     “Prosta Fink Forte capsules in the treatment of benign prostatic  hyperplasia.  Multicentric surveillance study in 2245 patients”. Friederich  M, Theurer C, Schiebel-Schlosser G.  Forsch Komplementarmed Klass Naturheilk 2000; 7: 200-4.
    2     “Gresskarkjærner mot sengevæting” www.nrk.no/programmer/radio/nitimen/kjerringrad (publisert  13.06.2003)
    3     ”Soy Isoflavones” The Linus Pauling Institute, Oregon State  University, USA. http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/phytochemicals/soyiso.html
    4     “Complementary and alternative medicine for menopausal symptoms:  a review of randomized, controlled trials”. Kroneneberg F,Fugh-Berman  A. Ann Intern Med 2002; 137: 805 - 813
    5     ”Familial risk of urinary incontinence in women: population based  cross sectional study”. Hannestad YS, Lie RT, Rortveit G,  Hunskaar S. BMJ. 2004; 329:889-891
    6     ”Genetic and environmental influences on urinary incontinence: a  Danish population-based twin study of middle-aged and elderly women”. Rohr  G, Kragstrup J, gaist D, Christensen K. Acta Obstet Gynecol  Scand 2004; 83: 978-82
    7     “Urinary incontinence after vaginal delivery or caesarean section”. Rørtveit  G, Daltveit AK, Hannestad YS, Hunskår  S. N Engl J Med 2003; 348: 900-7
    8     ”Behandling av urininkontinens”. Statens beredning för  medicinsk utvärdering,  Stocholm 2000.
    9     ”Urinary incontinence in women: evaluation and management”. Culligan  PJ, Heit M. Am Fam Physician 2000; 62: 2433
    10     “Female urinary incontinence – studies  of epidemiology and management in general practice“. Sandvik H, Department  of Public Health and Primary Health Care, University of Bergen, Norway. www.uib.no/isf/people/synop.htm
    11     ”Chemometrical classification of pumpkin seed oil using UV-Vis,  NIR and FTIR spectra”. Lankmayr E, Mocak J, Serdt K, Balla B, Wenzl  T, Bandoniene D, Gfrerer, Wagner S. Journal of Biochemical and Biophysical  Methods 2004; 61: 95-106
    12     “An improved method to discover adulteration of Styrian pumpkin seed  oil”. Wenzl T, Prettner E, Schweiger K, Wagner FS. Journal  of Biochemical and Biophysical Methods 2002; 53: 193-202
    13     “Changes in chemical composition of pumpkin seeds during roasting  process for production of pumpkin seed oil”. Murkovic M,  Piironen V, Lampi AM, Kraushofer T, Sontag G. Food Chemistry 2004;  84: 359-365
    14     “Lignans and flavenoids inhibit aromatase enzyme in human preadipocytes“. Wang  C, Makela T, Hase T, Adlercreutz H, Kurzer MS. J Steroid Biochem Mol Biol 1994;  50: 205-12
    15     “Inhibition of 5 alpha-reductase in genital skin fibroblasts and  prostate tissue by dietary lignans and isoflavonoids”. Evans  BA, Griffiths K, Morton MS
    16     “Plant lignans in soy-based health supplements”. Penalvo JL,  Heinonen SM, Nurmi T, Deyama T, Nishibe S, Adlercreutz H. J Agric Food  Chem 2004;  52: 4133-8
    17     “Dietary phytoestrogens and health”. Cornwell T, Cohick W,  Raskin I. Phytochemistry; 65: 995-1016
    18     “Toxicologic evaluation of acute and subacute oral administration  of Cucurbita maxima seed extracts to rats and swine”. de  Queiroz-Neto A, Mataqueiro MI, Santana AE, Alessi AC. J Ethnopharmacol 1994;  43: 45-51
    19    “Pumpkin seed inhibitor of human factor XIIa (activated Hagerman  factor) and bovine trypsin”. Hojima Y, Pierce JV, Pisano  JJ. Biochemistry 1982; 21: 3741-6.
    20     “Prosta Fink Forte capsules in the treatment of benign prostatic  hyperplasia. Multicentric surveillance study in 2245 patients”. Friedrich  M, Theurer C, Schiebel-Schlosser G. Forsch Komplementarmed  Klass Naturheilkd 2000; 7: 200-4.
    21      ”Treatment of benign prostatic hyperplasia with phytoseterols“. Carbin  BE, Larsson B, Lindahl O. Br J Urol 1990; 66: 639-41
 
 


Medtech Pharma Norge AS, Ole Deviks vei 46, 0668 Oslo, 22 88 74 00, E-post: kontakt@medtech-pharma.no