Utskriftsvennlig side
Produkter Nyheter og informasjon Forskning og dokumentasjon Om oss Kontakt Mediabank
Du er her:

Nasaleze - Gir deg en naturlig beskyttelse mot hĐłysnue og pollenallergi


Studier
Det er foreløpig gjennomført 3 studier på Nasaleze. Flere studier er på trappene og vi legger disse ut på denne websiden så snart resultatet foreligger.

 
Studie 1. Nasaleze mot høysnue - en pilotstudie.

”Use of cellulose powder for the trestment of seasonal allergic rhinitis”.  Advances in Therapy 2003; 20: 213-219.  P. Josling og S. Steadman, Herbal  Health Centre, Battle, UK (Referanse 1).

Sponsor: Kisska International Ltd, Keighley, UK

Design: 102 personer  (66 kvinner og 36 menn,  snittalder 44 år) som hadde  brukt medisiner mot høysnue deltok. Hver deltager fylte ut et  spørreskjema hvor symptomer på pollenallergi og graden av disse  ble registrert.  I tillegg ble tidligere medisinbruk kartlagt og vurdert  av brukeren på en skala fra 1 til 5, hvor 1 var uten effekt og 5 var  meget effektiv. Under studien registrerte hver deltager daglig symptomer på en  skala fra 1 til 5, hvor 5 var ingen symptomer, 4 var sporadisk nysing, 3 var  tilløp til anfall men lite symptomer, 2 var tydelige symptomer og 1  var fullt anfall av pollenallergi. Det ble også registrert antall og  type symptomer, tid til bedring og tid til symptomfrihet. Studien gikk over  6 uker og en totalvurdering av Nasaleze ble gjort på slutten. Deltagerne  tok en dose med Nasaleze i hvert nesebor i samsvar med brukerveiledningen. Annen medisin kunne benyttes i tillegg hvis nødvendig.

Resultater: Gjennomsnittscore for Nasaleze var 3.8 for menn  og 3.9 for kvinner. Gjennomsnittelig daglig score var over 4.0 for 70% av deltagerne,  noe som tilsvarer sporadisk nysing eller ingen symptomer. Etter 6 ukers bruk  vurderte mer enn 70% av deltagerne effekten av Nasaleze som god eller meget  god. Deltagerne fikk lindring av symptomene innen 0.1 til 3 timer etter inhalasjon  av Nasaleze. En deltager hadde ingen effekt av Nasaleze og registrerte fulle  symptomer gjennom hele studien. Det ble ikke registrert mange bivirkninger  i studien, men 10% rapporterte at de hadde inhalert en større mengde pulver som kunne merkes bak i ganen. En person rapporterte svie i øynene og en sår hals.  Ellers  var problemer knyttet til jevn dosering av pulveret i nesen mest vanlig.  6 kvinner og 2 menn tok medisiner i tillegg.

Konklusjon: Av 102 frivillige som  brukte Nasaleze hadde 78 ingen anfall av pollenallergi i studien. Nasaleze  ble vurdert til å ha god effekt eller meget god effekt av 78% av deltagerne.

Resultatene gir indikasjoner på effekt av Nasaleze, men i og med resultatene  ikke ble sammenlignet med en kontrollgruppe (placebo)  må dette  stadfestes av en større studie hvor placebo-gruppe inngår.

 

Studie 2. Nasaleze mot høysnue – en pilotstudie.

Utprøver: Dr. Konstantinos Vlahtsis, Aristotelian  University of Thessaloniki, Hellas.

Sponsor: Kisska International Ltd, Keighley, UK

Design: 40 personer  (24 kvinner og 16 menn)  som hadde diagnostisert allergisk rhinitt påvist ved blodprøve  eller prikktest og som brukte medisiner for dette. Studieperioden var desember  til mars i Hellas, slik at en rekke allergener utover pollen var aktuelle,  for eksempel støvmidd og husdyr. Deltagerne kunne ikke bruke andre medisiner under forsøket som varte  i 6 uker. Under studien registrerte hver deltager daglig symptomer på en  skala fra 1 til 5, hvor 5 var ingen symptomer, 4 var sporadisk nysing, 3 var  tilløp til anfall men lite symptomer, 2 var tydelige symptomer og 1  var fullt anfall av pollenallergi. Studien gikk over 6 uker og en totalvurdering  av Nasaleze ble gjort på slutten. Deltagerne tok en dose med Nasaleze i hvert nesebor i samsvar med brukerveiledningen.

Resultater: Etter 3 uker  med Nasaleze hadde 85% av deltagerne redusert symptomene på allergi, mens etter 6 uker hadde 90% rapportert en forbedring. Gjennomsnittelig forbedring  etter 6 uker var på 1.4  poeng på skalaen fra 1 til 5. Det  var ingen som rapporterte bivirkninger etter bruk av Nasaleze. Resultatene gir  indikasjoner på effekt av Nasaleze, men i og med resultatene ikke ble sammenlignet med en kontrollgruppe (placebo)  må dette stadfestes av en større studie hvor placebo-gruppe inngår.

 

Studie 3. Slimhinnens evne til å fjerne fremmedstoffer

”Study of mucociliary clearance in children with allergic rhinitis,  before and after six week therapy with natural cellulose powder”

Utprøver: Aivazis V et al, 1st Pediatric Department of Aristotle University of Thessaloniki, Hellas.

Hensikt:Teste slimhinnene  sin funksjon i nesen før og etter applisering av cellulosepulver.

Design:100  barn med gjennomsnittsalder 8 år deltok, alle med en historie med allergisk rhinitt. 84% av 93 barn som ble testet hadde forhøyet immunoglobulin eller positiv prikktest. Slimhinnens funksjon ble målt ved en fargemetode og viste hvor fort slim og fremmedstoffer transporteres vekk fra nesen. Barna fikk cellulosepulver til å applisere i nesen i 6 uker. Epitelceller med cilier sammen med slim er førstelinjeforsvar mot fremmedstoffer og en svekkelse av disse faktorene øker risikoen for allergier og infeksjoner.

Resultater: Tiden det tok for transport av slim og fremmedstoffer  fra nesen ble redusert fra 39 minutter før behandling til 18 minutter  etter behandling i 6 uker. Reduksjonen var statistisk signifikant (p<0.001).  51% av barna hadde unormalt lav hastighet med tid for transport av slim og  fremmedstoffer fra nesen på 55 minutter før behandling og denne  ble redusert til 21 minutter etter behandling. For 5 av barna var det ingen  effekt av behandlingen.

Konklusjon: Den signifikante reduksjonen i tid for transport  av slim og fremmedstoffer fra nesen tilskrives behandlingen med cellulosepulver  i nesen da ingen annen terapi ble brukt.  Dette tyder på at behandlingen  fører til  en normalisering av slimhinnens evne til å fjerne fremmedstoffer.Historien bak Nasaleze
For ca 12 år siden arbeidet Mike James, med å utvikle en ansiktsmaske  for Body Shop. En av bestanddelene i denne masken var cellulosepulver. I fabrikken han fikk dette cellulosepulveret fra, gjorde han den oppservasjonen at selv  om fabrikken var full av cellulosestøv, så var ingen av arbeiderne plaget av nysing og hosting. På denne tiden holdt han på med å bygge  hus og hans sønn var veldig plaget av allergiske reaksjoner fra bl.a  gipsplatene i huset. Han tok derfor med hjem litt cellulosepulver som han lot  sønnen sniffe inn litt av fra håndbaken hans. Det var som å skru av lyset – nysing og hosting stoppet momentant.

Mike James forsatte å forske på virkning av cellulosepulver og  på måter å applisere dette på. Dette var et produkt  som var helt anderledes enn andre produkter mot pollenallergier og høysnue.  Dette produktet fjernet årsaken og ikke symptomene. Etterhvert kom James  så langt at han kunne begynne med å søke om godkjenning  fra de britiske helsemyndigheter. Resultatet var Nasaleze som ble registrert  som et “Class 1 Medical Produkt”

Nasaleze blir produsert på Isle of Man og blir nå solgt i hele  Scandinavia, EU, USA og Canada, Australia og New Zealand. Det er gjennomført  flere pilotstudier på Nasaleze og ett dobbel blind, placebo kontrollert  klinisk studie er straks klart for publisering.

Nasaleze er klassifisert og registret som medisinsk utstyr i EU og Norge. Produktet er CE merket.
Pakningen inneholder 500 mg metylcellulose.
Produsent: Nasaleze International Ltd, Isle of Man
 
 


Medtech Pharma Norge AS, Ole Deviks vei 46, 0668 Oslo, 22 88 74 00, E-post: kontakt@medtech-pharma.no